logo transparant150logotest

Sinterklaas op Overwinningsplein zat. 27 nov. en zat. 4 december

Corpussite poster sinterklaas 2021 Overwinningsplein

Expositie nalatenschap Jelle Hartsema in De Semmelstee nog tot 28 maart 2022

1 Jelle Hartsema flyerIn buurtcentrum De Semmelstee aan de Semmelweisstraat 182 is nog tot 28 maart 2022 een verkoopexpositie van het werk van Jelle Hartsema, beeldend kunstenaar. Hij woonde jarenlang aan de S.O.J. Palmelaan in de wijk Hoornse Meer en overleed in 2020 op 90-jarige leeftijd.

Jelle Hartsema werd geboren in Zoutkamp in op 19 januari 1930. Na de middelbare school ging hij studeren aan Academie Minerva te Groningen, waar hij in 1949 afstudeerde en ook de L.O-akte tekenen behaalde. Van 1949 tot 1957 was hij werkzaam als reclametekenaar in het bedrijfsleven.
Nadat hij in 1958 het diploma MO-A handvaardigheid behaalde begon een carrière als leraar aan de voorlopers van wat nu Noorderpoort Alfa-college zijn. Na het behalen van het diploma MO-B handvaardigheid gaf Jelle tevens les als gastdocent aan de lerarenopleiding van de School voor Handenarbeid (Snieschoule) en verzorgde hij de lay-out voor het Maandblad voor Handenarbeid. In die jaren brak hij ook door als graficus door de memoires van oud-politicus Fedde Schurer te illustreren.

Toen er een moeilijke periode in zijn persoonlijk leven aanbrak maakte hij surrealistisch werk, Daarin verbeeldde hij deze moeilijke periode en het herstel. Daarna kreeg hij weer veel energie en begon weer volop te werken. Zijn werk is merendeels geabstraheerd of abstract, maar er is ook figuratief werk van hem. Hij werkte zowel met houtskool, conté, kleurpotloden, aquarel, acryl en olieverf.
Jelle Hartsema was een groot liefhebber van schilderen en tekenen in de natuur. Hij deed vooral inspiratie op Ameland op en op het Groninger en Drentse land. In het Dagblad van het Noorden van 3 juni 2008 staat een foto van Jelle terwijl hij bezig is een schets te maken van boerderijwoningen aan de Hoornsedijk. Hij zit half op de weg, de fiets in de berm en geconcentreerd kijkend naar wat hij schetst. Het is een mooie zomerdag, want Jelle zit gekleed in alleen een korte broek op een kruk. Zoals de kop van het artikel aangeeft past hij zijn tenue aan de omstandigheden aan. Hoewel hij een gedreven man was, is Jelle Hartsema zich op veel terreinen in zijn leven zich aan blijven passen wanneer dat echt nodig was. Hij heeft dat ook gedaan toen hij
de laatste 10 jaar van zijn leven helaas niet meer kon schilderen vanwege gezichtsverlies. Hij verhuisde van de S.O.J. Palmelaan naar De Dilgt in Haren, waar hij op 31 mei 2020 is overleden.

Jelle heeft zijn nabestaanden gevraagd zijn werken te verkopen en de opbrengst te schenken aan goede doelen. Deze zijn er nu, ruim een jaar na de door van Jelle Hartsema, aan toe een begin te maken met wat hij hen vroeg. Een deel van zijn werk wordt in De Semmelstee geëxposeerd. De prijzen die worden gevraagd liggen globaal genomen tussen 50 en 200 Euro. De goede doelen waaraan de opbrengst zal worden besteed zullen lokale instellingen betreffen, zoals de Voedselbank Groningen. Misschien zijn de definitieve bestemmingen voor de opbrengst van het werk van Jelle Hartsema al wel bekend wanneer de opening van de expositie in De Semmelstee is. U kunt echter ook altijd een bestemming aangeven die u na aan het hart ligt. Dat is zeker in de geest van het leven en de persoonlijkheid van Jelle Hartsema.

Bent u nu al geïnteresseerd in zijn werk, dan is dat een extra reden op de Kunstmarkt Hoornse Meer op zaterdag 18 september, Daar zal een deel van zijn werk te zien en te koop zijn. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Tiny Naber ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) tel. 06-1316 4615 en Klaas Vormeer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) tel. 06-8228 9757.

Schrijf een brief aan onze wijkwethouder!

WijkwethouderVanaf februari 2019 is Glimina Chakor wijkwethouder voor heel Groningen-Zuid, dus ook voor Corpus den hoorn, Hoornse Meer en de andere Hoornse Wijken. In de hoedanigheid van wijkwethouderprobeert zij, samen met de medewerkers van het Gebiedsteam-Zuid, in het College extra op te komen voor de belangen van de inwoners van alle wijken in Zuid.

Vanzelfsprekend is het wijkwethouder zijn maar een van haar taken. Binnen het College van B&W heeft zij in haar portefeuille: Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen. “Ga er maar aan staan” zult u ongetwijfeld denken. Wethouder Chakor doet dat, maar wil graag extra worden gevoed en gestimuleerd door de inwoners van de wijken.

Voor wijkwethouder Chakor is het in deze coronatijd lastig ‘haar’ wijkbewoners te spreken te krijgen en te horen welke vragen en wensen ze hebben. Daarom deze oproep haar een brief te schrijven met uw mening over wat de gemeente speciaal voor uwwijk zou moeten doen, of misschien al heel goed doet. Het liefste stuurt u die brief per mail, maar het mag ook een ‘ouderwetse’ brief zijn. De verschillende vragen, opvattingen en wensen zullen in overleg met Henk Kosmeijer, gebiedsmanager Zuid, worden gebundeld.

Er zal zeker ook een reactie op de brieven komen. Op welke manier dat kan isvanzelfsprekend nog niet precies te zeggen. Het liefst zou dat vanzelfsprekend live gebeuren op een bijeenkomst in De Semmelstee, maar …… wie weet wanneer? Misschien is een zoommeeting mogelijk met een aantal briefschrijvers. In elk geval zullen we in de juni-editie van De Zuidwester verslag doen van wat u Glimina Chakor heeft gemeld en zal er een eerste reactie van haar zijn.

Stuur uw brief aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    Wij sturen uw brief door.

WINTER in CORPUS februari 2021

winter in Corpus den Hoorn foto Roelof Sietsema februari 2021

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    bron foto's: Roelof Sietsema

 winter op het Overwinningsplein foto Roelof Sietsema februari 2021


BEREIKBAARHEID WIJ Corpus den Hoorn tijdens lockdown

Wij Corpus

WIJ GRONINGEN BLIJFT INWONERS ONDERSTEUNEN

WIJ Groningen houdt tijdens de nieuw aangekondigde verlenging van de lockdown vier locaties op afspraak open voor kwetsbare inwoners. Daar hoort WIJ Corpus den Hoorn bij.

VRAAG NAAR ONDERSTEUNING GROEIT
De medewerkers van WIJ Groningen merken dagelijks dat de vraag voor ondersteuning toeneemt. ‘De sociale problematiek groeit. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Vandaar ook dat wij op vier locaties open zijn en dat iedereen die met een bepaalde problematiek kamptcontact met ons kan zoeken.’

‘Het is van groot belang dat inwoners weten dat wij op sommige locaties op afspraak open zijn, maar dat wij vooral telefonisch en per e-mail voor iedereen beschikbaar zijn’, aldus bestuurder Mirjam Kuin.’ Aangezien wij niet te veel inwoners binnen mogen hebben worden er op korte termijn op de vier locaties partytenten geplaatst, zodat inwoners in ieder geval droog staan, voordat ze naar binnen kunnen.’

STRAATRONDES: medewerkers van WIJ Groningen zijn extra vaak in de wijken aanwezig om contact te zoeken met inwoners. ‘Net als in maart van vorig jaar ensinds 15 december jl. hebben wij de straatrondes uitgebreid. Op die manier proberen wij in contact te blijven met mensen en waar er vragen en/of problemen zijn kunnen wij ter plekke ondersteuning bieden. Dat werpt zijn vruchten af. Niet alleen een sociaal praatje met inwoners ondersteunt hen, het werkt ook preventief. Op het moment dat onze medewerkers signaleren dat er problemen dreigen voor inwoners maken wij een afspraak. Ook de huisbezoeken gaan door.    Wij Corpus den Hoorn   050-3679120
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     www.wij.groningen.nl/wij-teams/wij-corpus-den-hoorn

E-mail redactie De Zuidwester weer bereikbaar

Door technische omstandigheden was het e-mailades van de redactie van De Zuidwester enige tijd niet bereikbaar.

Dit is nu verholpen. Men kan de redactie weer bereiken via het vertrouwde e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Actiegroep opgericht uit vrees voor overlast evenementen Stadspark

GRONINGEN | Verheugd geven wij hierbij kennis van het ontstaan van de actiegroep Stadspark Natuurlijk!
Deze actiegroep is opgericht om de inwoners inspraak te garanderen bij de onlangs onthulde plannen voor het veelvuldig houden van grote evenementen en popconcerten in het Stadspark. Deze plannen hebben tot grote onrust bij omwonenden en natuurliefhebbers geleid. stadsparknatuurlijk


Op 9 september besloot de gemeenteraad van Groningen dat de Drafbaan plaats moet maken voor een festivalterrein met plek voor 65.000 bezoekers. Buurtbewoners vrezen ernstige overlast van de grootschalige evenementen die 's zomers mogelijk ieder weekend zullen plaatsvinden. Natuurliefhebbers vrezen voor blijvende schade aan flora en fauna van het Stadspark.

In de huidige plannen wordt voorbijgegaan aan de bezwaren van een grote groep inwoners.
                                                                              bron foto: Google
Daarom wil Stadspark Natuurlijk! inspraak krijgen in de voornemens van de gemeente. Drie zaken zijn daarin essentieel:

- Dat de omwonenden serieuze inspraak krijgen bij deze plannen;
- in deze plannen rekening houden met de nadelige effecten op de natuur en de rust in het Stadspark;
- serieus kijken naar alternatieven voor de op 9 september j.l. gepresenteerde plannen.

Door op een constructieve manier mee te denken wil Stadspark Natuurlijk! bereiken dat de leefbaarheid in de omringende wijken niet wordt aangetast en dat de zo gewaardeerde rust en het karakter van het groene Stadspark, het Pronkjewail van de stad Groningen, gewaarborgd blijft.

Stadspark Natuurlijk! is per mail te bereiken op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Contactpersoon: Lucy Pijttersen

Buurtbewoner in "Zonnetje" gezet...

imageAl 8 jaar lang ruimt Henk Euverman zwerfvuil op in zijn buurt. In augustus werd hij 85. Toch loopt hij nog 3 keer per week vanuit de Aletta Jabobsstraat, waar hij woont, verschillende routes in Zuid. Vorig jaar kreeg hij tijdens World Clean-up Day als ‘stille kracht’ een Gouden Grijper van wethouder Glimina Chakor. “Ja, dat was een grote verrassing.” Toen hij net begon, hoorde hij eens roepen vanuit de auto: Wat dus toe doar? Dat mout de gemeente doun! “Maar ik vind niet dat de gemeente dat alléén hoeft te doen."

Geen obsessie: Flesjes, peuken, pizzadozen, hij vindt van alles. Glas niet, als hij dat vindt, geeft hij de wijkpost een seintje. Elke twee week haalt hij 2 à 3 grote blauwe zakken rotzooi op. “En soms ga ik het Stadspark rond, een stukje fietsen. Dan neem ik ook een zak mee. Ik moet een doel hebben. Het is geen obsessie, maar ik kan het moeilijk laten liggen. Ik doe het omdat ik me anders teveel erger. En nu kan ik ermee omgaan.”

Draaiorgel: Hij doet het echt niet voor erkenning, slaat zichzelf niet graag op de borst. Maar genieten doet hij wel, bijvoorbeeld toen Groningen Schoon Dankzij Mij op zijn verjaardag met een draaiorgel voor de deur stond. Of die keer toen hij, ergens op een gazon in de Hoornse Meer, een vrouw naar zich voelde kijken: “‘Bent u nieuwsgierig?’ vroeg ik. ‘Nee, ik wil u bedanken’, zei ze. We babbelden en ik vertel over mijn contacten bij de wijkpost. Ging die vrijdag opeens de bel: een groot bos bloemen en een fles wijn. Had ze mijn adres losgepeuterd bij de wijkpost.” En zo zijn er nog veel meer anekdotes te vertellen, die allemaal zeggen: dank je wel! 
Zaterdag 19 september worden tijdens World Clean-Upday 1000 andere ‘stille krachten’ in het zonnetje gezet door wethouder Glimina Chakor, om 13.00 uur bij Wallhouse, A.J.Lutulistraat 17

foto-expositie Johan Scheffers

1 Flyer expositie Johan Scheffers in De Semmelstee voor siteOp school een dromer met (te) veel fantasie, wat later zijn grootste kracht bleekte zijn. In de loop van de jaren allerlei beroepen gehad en uiteindelijk gekozen voor zijn passie als beroep: fotograferen.

Hij maakt, zoals hij het zelf noemt, foto’s van een andere wereld. “Situaties die ik tegenkom
of waar ik over lees vergroot ik uit. Ik plaats ze in een andere wereld, maak er een karikatuur van. Eigenlijk probeer ik er naar te kijken als iemand die van een totaal andere planeet komt. Ik speel zelf alle rollen in mijn foto’s en gebruik steeds vaker op schaal gemaakte decors voor mijn foto’s. Op die manier lukt het mij nog beter om een totaal nieuwe wereld te scheppen.”

De opening van de expositie van het werk van Johan Scheffers was op 20 september in Buurtcentrum De Semmelstee, Semmelweisstraat 182 in Groningen. Dit is aan de rand van de wijk Corpus den Hoorn, vlakbij het Martini Ziekenhuis. De expositie duurde tot 18 december 2020. Voor verdere informatie: www.johanscheffersfotografie.nl 

BUURTCIRCEL - Voor Elkaar!

BuurtcircelEen buurtcirkel bestaat uit een groep van negen tot twaalf mensen met een ondersteuningsvraag die vooral elkaar steunen. Ieder doet het vanuit zijn of haar eigen talenten. Een vrijwilliger uit de wijk en de Buurtcirkelcoach helpen de deelnemers hierbij. Er is nu ook een buurtcirkel in Groningen-Zuid. Iedereen is er welkom. Adri Groenendal is een van de Buurtcirkelcoaches.

Begin dit jaar is de eerste Buurtcirkel in Groningen-Zuid gestart met een kleine groep. De groep komt wekelijks bij elkaar op maandagmiddag in Buurtcentrum Stadspark aan de Lorentzstraat 11 in de Grunobuurt. Binnen de Buurtcirkel bespreken de deelnemers samen wat ze gaan doen.

Om 16.00 uur wordt begonnen met koffie/thee en wordt aansluitend bijvoorbeeld een spel gedaan en gaan mensen koken. Ook andere activiteiten zijn in de toekomst mogelijk. Op de bijeenkomsten wordt vaak de afgelopen week besproken en ieders plannen voor de komende week. Wellicht zijn er zaken waarbij men elkaar kan ondersteunen. Een afspraak voor een gezamenlijke fietstocht of wandeling is snel gemaakt of iemand ondersteunen bij een afspraak bij de gemeente. De taak van de Buurtcirkelcoach is alle deelnemers de kans te geven de eigen vaardigheden te herontdekken en in te zetten. In eerste instantie binnen de veilige sfeer in de groep en daarna weer in de maatschappij. Ieder heeft voldoende vaardigheden iets voor een ander te betekenen. Er is nog ruimte voor meer deelnemers! Wilt u graag iets beteken voor een ander en kunt u zelf ook wel wat hulp gebruiken: neem gerust contact met mij op: Adri Groenendal, Buurtcirkelcoach Groningen Zuid-Vooruit; 06-57474038;   E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     www.zuidvooruit.nl

Vanwege Corona komen we nu niet bij elkaar maar houden we telefonisch contact. Met de verruiming van de regels hopen ook wij binnenkort weer geleidelijk bij elkaar te komen. Natuurlijk op 1,5 meter afstand...

Subcategorieën

Redactie

De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijkraad Corpus den Hoorn.

Op de pagina De Zuidwester treft u de digitale versie van de wijkkrant "De Zuidwester" jaargang 2014 t/m 2020 aan. Om te openen Klikt U op een editie die vervolgens geheel opent.

De redactie van De Zuidwester bestaat uit: Matthé Snijders, Annika van Dijk, Golbang Khorasani en Klaasje Vonk.
WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN OM EEN MOOIE KRANT TE MAKEN.
In ons team is plaats voor twee vrijwilligers.
Tot het takenpakket behoort o.a.: Nieuws vergaren, foto’s maken, artikelen schrijven over wijkgebeurtenissen, interviews houden, contact met onze adverteerders en nieuws leveranciers en de krant indelen. Deze taken worden onderling verdeeld. De krant verschijnt vier keer per jaar in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer. Vrijwilligers hoeven niet uit deze wijken te komen, maar affiniteit met de wijken is wel belangrijk. De gemiddelde tijd is per kwartaal 10 uren. Inlichtingen via de redactie 06-2550 4536 of per mail redactie@dezuidwesterkrant.nl


Als buurtbewoner is uw bijdrage aan de krant in de vorm van tekst, foto- en film materiaal van harte welkom!
Heeft u interesse in redactie- werk voor de site en/of de krant neem dan contact met ons op. Dit kan via onderstaand adres of via e-mail:
redactie@dezuidwesterkrant.nl


Wijkraad Corpus den Hoorn
06-2550 4536
wijkraad@corpusdenhoorn.nl