Inspraak Gebiedsvisie Corpus den Hoorn Zuid

Reactie / inspraak Gebiedsvisie Corpus den Hoorn Zuid (*de inspraak termijn is inmiddels verstreken)
Via: https://gemeente.groningen.nl/corpus-den-hoorn-zuid
Corpus den Hoorn-Zuid is een belangrijke werklocatie voor de gemeente Groningen en de regio. Het Martini Ziekenhuis is de grootste organisatie in het gebied en trekt veel bedrijven en banen aan. Daarnaast is hetde bedoeling dat er de komende jaren woningen gebouwd worden in het gebied, in elk geval op de de oude ALO-locatie, de zogenaamde locatie Holt.
De gemeente heeft in de loop van de afglopen maanden een viesie ontwikkeld op het gehele gebied Corpus den Hoorn-Zuid. Het gebied loopt van de Piccardthofplas in het zuidwesten,  naar het terrein van de oude ALO-locatie in het noordwesten, tot en met het kruispunt van de Paterswoldseweg / Laan Corpus den Hoorn.
Met de gebiedsvisie wil de gemeente ervoor zorgen, dat er ‘een goede balans is tussen wonen, werken en leven in Corpus den Hoorn-Zuid en de wijken eromheen’. Enkele weken geleden is het plan ‘ter inzage gelegd’. Omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen tot en met 14 juni reageren op de gebiedsvisie via https://gemeente.groningen.nl/corpus-den-hoorn-zuid.
 
Na de inspraakperiode volgt een inspraaknota waarin staat wat de gemeente met de reacties heeft gedaan. In de inspraaknota:
- staat wat de gemeente met de reacties heeft gedaan;
- geeft de gemeente antwoord op de vragen;
- legt de gemeente uit of de gebiedsvisie hierdoor wordt aangepast. Op 4 oktober 2023 bespreekt de gemeenteraad de gebiedsvisie en de inspraaknota. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit.

Redactie

De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijkraad Corpus den Hoorn.

Op de pagina De Zuidwester treft u de digitale versie van de wijkkrant "De Zuidwester" jaargang 2014 t/m 2022 aan. Om te openen Klikt U op een editie die vervolgens geheel opent.

De redactie van De Zuidwester bestaat uit: Matthé Snijders, Annika van Dijk, Golbang Khorasani en Klaasje Vonk.
WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN OM EEN MOOIE KRANT TE MAKEN.
In ons team is plaats voor twee vrijwilligers.
Tot het takenpakket behoort o.a.: Nieuws vergaren, foto’s maken, artikelen schrijven over wijkgebeurtenissen, interviews houden, contact met onze adverteerders en nieuws leveranciers en de krant indelen. Deze taken worden onderling verdeeld. De krant verschijnt vier keer per jaar in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer. Vrijwilligers hoeven niet uit deze wijken te komen, maar affiniteit met de wijken is wel belangrijk. De gemiddelde tijd is per kwartaal 10 uren. Inlichtingen via de redactie 06-2550 4536 of per mail redactie@dezuidwesterkrant.nl


Als buurtbewoner is uw bijdrage aan de krant in de vorm van tekst, foto- en film materiaal van harte welkom!
Heeft u interesse in redactie- werk voor de site en/of de krant neem dan contact met ons op. Dit kan via onderstaand adres of via e-mail:
redactie@dezuidwesterkrant.nl


Wijkraad Corpus den Hoorn
06-2550 4536
wijkraad@corpusdenhoorn.nl