Kunstwerk in Corpus den Hoorn

kunstwerk_corpusVia dit artikel willen we u informeren over het te realiseren kunstwerk in Corpus den Hoorn aan de Henri Dunantlaan tussen het KPN-gebouw en het Heijmanscentrum.

Hoe het begon
In maart 2007 is het Nieuw Lokaal Akkoord van start gegaan. Bij een bijeenkomst voor alle bewoners van de wijk Corpus den Hoorn kwam de wens voor een kunstwerk in de wijk naar voren. Een viertal enthousiaste bewoonsters is met hulp van Stichting Stiel, het wijkteam Corpus den Hoorn en Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) aan de slag gegaan om deze wens concreet te maken.


Het proces
Een kunstwerk heb je natuurlijk niet zomaar. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Allereerst werden de wensen en ideeën geïnventariseerd voor een kunstwerk. Zoals waar moet het kunstwerk komen, wat wordt de opdracht voor de kunstenaar, welke kunstenaars nodigen we uit etc. In 2010 heeft de werkgroep Kunst in Corpus onder leiding van het CBK Groningen de kunstenaar Frank Havermans geselecteerd om een ontwerp te maken voor het kunstwerk. De opdracht die hij meekreeg was: ontwerp een ontmoetingsplek voor de groenstrook langs het Noord Willemskanaal tussen het KPN-gebouw en het Heijmanscentrum aan de Henri Dunantlaan. De ontmoetingsplek moet voor verschillende mensen toegankelijk zijn.

Het ontwerp
Frank Havermans heeft op 18 november 2010 zijn ontwerp aan de werkgroep gepresenteerd. Zijn ontwerp is een ontmoetingspunt die het grasveld verbindt met de Hoornsedijk. Het bestaat uit drie gedeelten: het basement, de schacht en het praathus (zie foto). Het basement is een betonnen plateau. Hier zijn houten banken op bevestigd waar meerdere mensen naast elkaar kunnen plaatsnemen. Op dit plateau staat een schacht waarop een hutje staat. Zoals stuurhutten van boten net boven de dijk uitsteken doet deze hetzelfde. Via een hellingbaan kun je naar boven lopen naar de stuurhut. Die stuurhut functioneert als praathuisje. Hiermee wil Frank Havermans (onverwachte) ontmoetingen stimuleren.
De kunstenaar licht toe: "Praathuizen zijn door de tijd heen langzaam verdwenen en dat is jammer, omdat even een praatje maken met onbekenden of vreemden naast al onze moderne communicatietechnieken een oerbehoefte is die nooit zal verdwijnen. Ik probeer met dit praathuisje een traditie te herstellen". Hij kwam op dit idee, omdat hij zag dat veel mensen gebruikmaken van de plek, maar vaak langs elkaar bewegen. Van bewoners die een ommetje maken met de hond, langsrijdende fietsers tot en met de Pieterpadwandelaars. Al die mensen kruisen en passeren elkaar. Met zijn ontwerp wil hij ze vertragen en tot een tijdelijke stilstand brengen.

De reacties
Op woensdag 9 februari 2011 konden geïnteresseerden een presentie van het voorlopig ontwerp bijwonen en vragen stellen aan Frank Havermans. De reacties van de aanwezige bewoners waren enthousiast, variërend van "het is een leuk ding", "ik ben een cultuurbarbaar, maar ik vind het mooi!" en "niet te lang wachten met de realisatie, want anders maak ik het misschien niet meer mee". De bewoners in de werkgroep zijn ook erg enthousiast en zeer te spreken over het ontwerp: het heeft een heel mooie vorm, net een sculptuur en tegelijkertijd is het ook te gebruiken! Ook werden wat aandachtspunten genoemd, zoals veiligheidseisen, die Frank mee zal nemen in zijn definitief ontwerp.

Hoe nu verder?
Frank Havermans werkt de komende tijd zijn ontwerp verder uit en zal voor de zomer zijn definitieve ontwerp presenteren aan de werkgroep. Naar verwachting zal het kunstwerk eind 2011, begin 2012 klaar zijn. Rondom de oplevering van het kunstwerk worden speciale acties georganiseerd. Via De Zuidwester en deze website houden we u op de hoogte.

Redactie

De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijkraad Corpus den Hoorn.

Op de pagina De Zuidwester treft u de digitale versie van de wijkkrant "De Zuidwester" jaargang 2014 t/m 2022 aan. Om te openen Klikt U op een editie die vervolgens geheel opent.

De redactie van De Zuidwester bestaat uit: Matthé Snijders, Annika van Dijk, Golbang Khorasani en Klaasje Vonk.
WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN OM EEN MOOIE KRANT TE MAKEN.
In ons team is plaats voor twee vrijwilligers.
Tot het takenpakket behoort o.a.: Nieuws vergaren, foto’s maken, artikelen schrijven over wijkgebeurtenissen, interviews houden, contact met onze adverteerders en nieuws leveranciers en de krant indelen. Deze taken worden onderling verdeeld. De krant verschijnt vier keer per jaar in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer. Vrijwilligers hoeven niet uit deze wijken te komen, maar affiniteit met de wijken is wel belangrijk. De gemiddelde tijd is per kwartaal 10 uren. Inlichtingen via de redactie 06-2550 4536 of per mail redactie@dezuidwesterkrant.nl


Als buurtbewoner is uw bijdrage aan de krant in de vorm van tekst, foto- en film materiaal van harte welkom!
Heeft u interesse in redactie- werk voor de site en/of de krant neem dan contact met ons op. Dit kan via onderstaand adres of via e-mail:
redactie@dezuidwesterkrant.nl


Wijkraad Corpus den Hoorn
06-2550 4536
wijkraad@corpusdenhoorn.nl