Straatverlichting defect? Geef het door aan de gemeente

straatverlichtingMedewerkers van Stadsbeheer controleren regelmatig of onze buitenboel nog netjes is. Ze bekijken dan bijvoorbeeld of de speeltoestellen heel zijn. Of het regenwater goed wegloopt en de struiken niet over het fietspad groeien. Als bij die inspecties blijkt dat iets stuk is, dan wordt de melding opgenomen in de onderhoudsplanning en daarna gerepareerd. Het kan dan gaan om het opnieuw asfalteren van een weg, om de aanplant van nieuwe struiken of het recht leggen van de stoeptegels.Storingen melden: Bij straatverlichting werkt het anders. Niet alleen omdat overdag meestal niet is te zien of een lamp stuk is, maar ook omdat zo'n inspectie een momentopname is. En dus is de gemeente voor het melden van kapotte straatverlichting afhankelijk van bewoners. Als de verlichting in uw straat niet meer brandt, merkt u dat als eerste. Daarom vraagt Stadsbeheer u om uw medewerking. Als u ziet dat de openbare verlichting in uw straat niet werkt, wilt u dat dan melden bij de gemeente?
U kunt bellen of uw melding digitaal doorgeven:
• Meldpunt Stadsbeheer (050) 367 1000
www.gemeente.groningen.nl  (klik op MeldStad)
• twitter: @stadsbeheer050

Kabelbreuk: In een aantal wijken van de stad zijn de elektriciteitskabels van de openbare verlichting verouderd. Er komen regelmatig breuken in, waardoor soms in een hele straat de verlichting uitvalt. Als u ziet dat in een deel van uw straat de verlichting niet werkt, dan heeft dat waarschijnlijk daar mee te maken. Ook dat kunt u melden bij de gemeente. We proberen dan binnen twee weken de storing te verhelpen. In de winter, als de grond en de kabel bevroren zijn, duurt het soms langer om de verlichting te repareren.
Vervangen kabels: In 2012 is de gemeente begonnen om die oude kabels te vervangen. Aan het eind van dit jaar is al 90 km van de oude kabels vervangen. In de komende jaren worden alle oude kabels vernieuwd. We hopen dat storingen door slijtage dan niet of nauwelijks meer voorkomen. Storingen veroorzaakt door graafwerkzaamheden kunnen dan natuurlijk nog wel voorkomen.

Redactie

De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijkraad Corpus den Hoorn.

Op de pagina De Zuidwester treft u de digitale versie van de wijkkrant "De Zuidwester" jaargang 2014 t/m 2022 aan. Om te openen Klikt U op een editie die vervolgens geheel opent.

De redactie van De Zuidwester bestaat uit: Matthé Snijders, Annika van Dijk, Golbang Khorasani en Klaasje Vonk.
WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN OM EEN MOOIE KRANT TE MAKEN.
In ons team is plaats voor twee vrijwilligers.
Tot het takenpakket behoort o.a.: Nieuws vergaren, foto’s maken, artikelen schrijven over wijkgebeurtenissen, interviews houden, contact met onze adverteerders en nieuws leveranciers en de krant indelen. Deze taken worden onderling verdeeld. De krant verschijnt vier keer per jaar in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer. Vrijwilligers hoeven niet uit deze wijken te komen, maar affiniteit met de wijken is wel belangrijk. De gemiddelde tijd is per kwartaal 10 uren. Inlichtingen via de redactie 06-2550 4536 of per mail redactie@dezuidwesterkrant.nl


Als buurtbewoner is uw bijdrage aan de krant in de vorm van tekst, foto- en film materiaal van harte welkom!
Heeft u interesse in redactie- werk voor de site en/of de krant neem dan contact met ons op. Dit kan via onderstaand adres of via e-mail:
redactie@dezuidwesterkrant.nl


Wijkraad Corpus den Hoorn
06-2550 4536
wijkraad@corpusdenhoorn.nl