'Functioneren wijkraden...'

functioneren

NAGEKOMEN:
Naar aanleiding van onderstaand bericht: Van een bestuurslid van de winkeliersvereniging Overwinningsplein hebben wij op 26-02-2013 een brief ontvangen dat op 17-12-2011 inderdaad ons is medegedeeld dat de winkeliersvereniging op 01-01-12 zou worden opgeheven, maar bij nader inzien heeft de vereniging besloten te blijven bestaan, maar niet actief. Dit was níet met de wijkraad gecommuniceerd. Waarvan akte.
In het dagblad van het Noorden verscheen op 6 februari een artikel over het functioneren van de wijkraden.
Volgens de Stadspartij en een heer Van Gelder marcheren verschillende wijkraden niet lekker. Dit is hún conclusie, maar wat ons steekt is letterlijk de tekst in het artikel: dat de Wijkraad Corpus den Hoorn doodleuk het bestaan van de Ondernemers Vereniging Overwinningspein ontkent.

De wijkraad heeft in december 2011 een brief gekregen van het bestuur van de ondernemers dat hun stichting per 1 januari 2012 wegens gebrek aan leden wordt opgeheven.
Wij willen zelfs heel graag dat er een winkelliers vereniging is, zodat we dan met een bestuur eventueel kunnen overleggen. Ook hebben wij een e-mail gestuurd naar het Dagblad en de Stadspartij en gevraagd om uitleg. Geen reactie van het Dagblad van het Noorden, van de Stadspartij een uitnodiging om op een fractie vergadering te komen. Woord en wederwoord was hier wel op zijn plaats geweest.

Henk Cools - Voorzitter Wijkraad Corpus den Hoorn

Redactie

De Zuidwester is een uitgave van de Stichting Wijkraad Corpus den Hoorn.

Op de pagina De Zuidwester treft u de digitale versie van de wijkkrant "De Zuidwester" jaargang 2014 t/m 2022 aan. Om te openen Klikt U op een editie die vervolgens geheel opent.

De redactie van De Zuidwester bestaat uit: Matthé Snijders, Annika van Dijk, Golbang Khorasani en Klaasje Vonk.
WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN OM EEN MOOIE KRANT TE MAKEN.
In ons team is plaats voor twee vrijwilligers.
Tot het takenpakket behoort o.a.: Nieuws vergaren, foto’s maken, artikelen schrijven over wijkgebeurtenissen, interviews houden, contact met onze adverteerders en nieuws leveranciers en de krant indelen. Deze taken worden onderling verdeeld. De krant verschijnt vier keer per jaar in de wijken Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer. Vrijwilligers hoeven niet uit deze wijken te komen, maar affiniteit met de wijken is wel belangrijk. De gemiddelde tijd is per kwartaal 10 uren. Inlichtingen via de redactie 06-2550 4536 of per mail redactie@dezuidwesterkrant.nl


Als buurtbewoner is uw bijdrage aan de krant in de vorm van tekst, foto- en film materiaal van harte welkom!
Heeft u interesse in redactie- werk voor de site en/of de krant neem dan contact met ons op. Dit kan via onderstaand adres of via e-mail:
redactie@dezuidwesterkrant.nl


Wijkraad Corpus den Hoorn
06-2550 4536
wijkraad@corpusdenhoorn.nl